Diş Hekimliği Fakültesi

2014-2015 akademik yılında eğitim-öğretim yaşamına başlayan fakültemizde; her biri kendi alanında yetkin, ulusal ve uluslararası platformda tanınan, vizyonu geniş, çok güçlü bir akademik kadro ile öğrencilerimizi yetiştiriyoruz.

5 yıllık diş hekimliği eğiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesitim programımızın ilk iki yılını, Üniversitemizin Tuzla Kampüsü’ndeki “Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Eğitim Kompleksi”nde gerçekleştiriyoruz. Tam donanımlı kampüsümüz, çağdaş ve üst düzey teknolojiye sahip eğitim olanaklarının yanı sıra; öğrencilerimize sosyalleşebilecekleri, hobilerini gerçekleştirebilecekleri ve üniversite öğrenciliğini doyasıya yaşayabilecekleri keyifli bir ortam sunuyor. Öğrencilerimiz, teorik diş hekimliği dersleri ile birlikte; çağdaş bir klinik öncesi eğitim olanağı sağlayan tam donanımlı Manipülasyon, Simülasyon, Alçı ve Akrilik, Metal Döküm ve Seramik laboratuvarlarımızda, deneyimli öğretim üyelerimizden klinikte hasta tedavi edecek bilgi ve beceriyi kazanırken; aynı binada, Üniversitemiz Tıp Fakültesinin değerli öğretim üyelerinden teorik ve pratik temel tıp bilimleri derslerini alma avantajını da yaşıyorlar.

Fakültemizde, birçok diş hekimliği fakültesinden farklı olarak; klinik eğitim 3. Sınıfta başlamakta, eğitim programımızın son üç yılında yoğun olarak sürdürülmekte ve 5. Sınıfta da multidisipliner klinik eğitimi verilerek, öğrencilerimiz meslek yaşamlarına hazırlanmaktadırlar.

Kuruluşumuzdan bu yana Mecidiyeköy Yerleşkesinde ağız-diş sağlığı tedavi hizmeti ve diş hekimliği eğitimi vermekte olan Fakültemizin Eğitim ve Uygulama Hastanesine ek olarak, 2017-2018 akademik yılında Tuzla ana kampüsüne 20 dakikalık mesafede bulunan yeni Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemiz de devreye girecektir.

Gelecek yıl daha geniş bir fiziki alanda, öğrencilerimize çağdaş bir diş hekimliği eğitimi sunmak için en üstün teknolojik donanıma sahip amfileri, kütüphane ve seminer salonlarını, araştırma laboratuvarını, genel anestezi ameliyathanesini, son teknoloji cihaz ve malzemeler ile donatılmış öğretim üyesi ve öğrenci klinik ünitlerini ve radyolojik görüntüleme cihazlarını bünyesinde bulunduran yeni binamızda, öğrencilerimiz ile buluşacak olmanın da, haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Fakültemizden mezun olan öğrencilerimizin; teorik ve pratik açıdan mesleklerindeki tüm yeniliklere hakim, öğrenmeyi ve bilgiye erişmeyi bilen, özgüveni yüksek, iletişim ve empati yetenekleri gelişmiş, etik değerleri benimsemiş, yetkin diş hekimleri olarak meslek yaşamlarına başlayacaklarına ve fark yaratacaklarına inanıyoruz.

Diş hekimliğini meslek ve yaşam biçimi olarak seçen ve tam donanımlı bir diş hekimi olarak fark yaratmak isteyen adayları fakültemize bekliyoruz.


Eğitim Fakültesi

Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ülkemizin eğitim gerçeklerini göz önünde bulundurarak, eğitim ve öğretim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek nitelikte öğretim liderleri ve eğitim araştırmacılarını yetiştirme vizyonuna sahip genç bir fakültedir. Fakültemiz Cumhuriyetin temel değerlerini özümsemiş, yenilikçi, öğrenme ve öğretmeyi yaşam biçimi olarak içselleştirmiş, öğrencilerine yardımcı olmayı temel değer olarak kabul eden, ulusal ve uluslararası düzeyde zengin bir deneyim ve güçlü akademik donanıma sahip kadrosu yanında, öğrencilerine sağladığı çağdaş eğitim ortamları ile diğer eğitim fakültelerine göre fark yaratmaktadır.

Türkiye’nin eğitim insan gücü açığı bakımından öncelikli alanları ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kurulan Fakültemizde, “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık”, “Özel Eğitim Öğretmenliği”, “İngilizce Öğretmenliği” ve “Okul Öncesi Öğretmenliği” gibi dört lisans ile öğretmen adaylarına hizmet verilmektedir. Bunların yanında eğitim yöneticilerinin sürekli gelişim ihtiyaçları ile akademik alanda çalışma yapmak beklentilerini karşılamak için “Okul Öncesi Eğitimi” ve “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” alanında açtığımız iki yüksek lisans ile “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” alanındaki doktora programı ile eğitimcilerin yaşam boyu eğitimine katkı sağlıyoruz.

Tüm bu çalışmalarımızı yaparken öğrencilerimizi öğrenme ortaklarımız olarak kabul ediyoruz, onlarla birlikte araştırma, inceleme ve uygulamalar yaparak hem bilimsel bilgi üretiyoruz, hem de onlara bilgiyi eğitim ortamlarında uygulayarak öğrenmeyi öğretebilecek ve yönetebilecek yeterlikleri kazandırıyoruz. Eğer siz de öğrenme ve öğretmenin keyifli bir yaşam serüvenine dönüştüğü bir fakültede öğrenim görmek ve dolayısıyla Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde bulunmanın ayrıcalığını hissetmek istiyorsanız, sizi fakültemize davet ediyoruz.


Hukuk Fakültesi

Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesinin temel amacı adalet, özgürlük, demokrasi ve insan hakları kavramlarını benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, birden çok dile ve kültüre hakim, alanında uzman, birikimli ve kendisini ortaya koyabilen hukukçular yetiştirebilmektir. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için öncelikle konusunda uzman öğretim üyeleri fakültemizde görevlendirilmektedir. Temel hukuk bilgisi yanında muhakeme, yazma ve hitabet yeteneklerini de hukuk fakültesinde önemsemekteyiz. Derslerimizin bir kısmı bu amaçla pratik çalışmalar üzerine yoğunlaşmaktadır.

Türkiye’de hukuk eğitimi 300-400 öğrenci ortalamasıyla verilirken eğitim kalitesinin belirli bir düzeyde tutulabilmek için fakültemiz kontenjanı sınırlandırılmıştır. Fakültemizde öğrenciyi bilime yabancılaştıran ve hukuk eğitiminden soğutan geleneksel ezberci eğitim metotlarının yerine öğrencinin katılımcılığını önemseyen, sorgulatıcı ve tartıştırıcı modern eğitim metotları tercih edilmektedir. Hukukun uluslararası niteliği önemsenerek Erasmus protokolleri öncelikli olarak gündeme alınmıştır.


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Üniversiteleri’nde kurulan ilk Çeviribilim Bölümü ile birlikte Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ni, bölümler arası sağladığı geniş yandal ve çift anadal olanaklarıyla sahip olduğu deneyim ve birikimi öğrencilerine bütün yönleriyle sunan bir Fakülte yapmaktadır. Üniversitemizin Konfüçyus ve Puşkin gibi ulusal kültür merkezleriyle ve bu ülkelerin seçkin üniversiteleriyle yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde İngilizce, Çince, Rusça ve Arapçayı uzman anadili konuşucusu eğitmenlerinden öğrenen Çeviribilim Bölümü öğrencileri, geniş burs olanaklarıyla bu dillerin konuşulduğu ülkelere gitmekte, başta Miami’deki Okan International olmak üzere Rusya ve Çin’de yaz ve kış okullarına katılıp dönemlik veya yıllık eğitimlerine yabancı ülke deneyimlerini katmaktadırlar.


İşletme ve Yönetim Bilimler Fakültesi

İş Dünyasına En Yakın Fakülte olarak, Türkiye’nin İş ve Ekonomi Başkenti İstanbul’daki şirket ve kuruluşlar ile yakın işbirliğimiz bizi faklı kılmaktadır. Öğrencimizin, mezun olmadan iş bulmasını veya kurmasını teşvik ediyoruz. İşletme bölümümüz havuz programı olup ilk iki yılın sonunda öğrencilerimiz; pazarlama, finans, uluslararası işletmecilik, girişimcilik gibi alt uzmanlık alanlarında uzmanlaşabiliyorlar. İşletme’nin yanı sıra Bankacılık ve Finans, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İlişkiler bölümlerimizde yetkin profesyoneller yetiştirmekteyiz.

Farkımız; mezunlarımıza iş bulma imkânlarını arttıran markalı ders, staj ve CO-OP gibi sektör işbirliklerimizdir. Çağdaş eğitim teknolojileri yatırımlarımızla, öğrencilerimizin tablet ve notebook’larında dijital e-kitap ve dijital eğitim destek materyallerinin kullanımını teşvik ediyoruz. İş fikirlerini ticarileştirebilmeye dayalı Girişimcilik programımız, rekabetçi iş adamları/kadınları yetiştirmek için kurgulanmıştır. Özgüveni yüksek, kültürlü, iletişim becerileri gelişmiş, öğrenmeyi öğrenmiş, değişime uyumu yüksek, iş bulan veya kuran mezun yetiştirme hedefine odaklanmış İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi iş dünyasında konumlanmak isteyen adaylarını bekliyor.


Konservatuvar

Şimdilik iki bölümde eğitim veren Okan Üniversitesi Konservatuvarı, her iki bölümünde de alanının en iyilerinden seçilmiş, bilgi ve birikimini öğrencisi ile sonuna kadar paylaşan, onları hayata ve ilgili sektöre en iyi şekilde hazırlayan; en iyi konservatuvarı yaratmayı amaçlayan öğretim elemanı kadrosuna sahiptir.

Tiyatro Bölümü; Bireysel proje, kamera oyunculuğu vb. gibi öğrenciyi sektöre hazırlayacak, bireysel gelişimini sağlayacak zengin ders programı ile benzerlerinden farklı bir bölümdür.

Müzik Bölümü; İlk iki yıl Türk Müziği ( Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği) ve Batı Müziği derslerini eşit miktarda alan öğrenci bilinçli olarak yeteneği ve ilgisi doğrultusunda branş seçme imkanı bulmaktadır. Bu özelliğiyle benzeri konservatuvarlardan farklılık yaratmaktadır.

Müzik Bölümünde 4+1 sistemi ile 3.sınıfın bitiminde % 50 indirimli olarak müzik yüksek lisansı ya da eğitim fakültemizde yine % 50 indirimle formasyon dersleri alma imkanı bulmaktadır.


Mühendislik Fakültesi

Başarıyla mezun olduğunda iş aramak değil iş seçmek için Okan Mühendislik!

Daha mezun olmadan sanayi kuruluşlarında çalışıp para kazanmaya başlamak için Okan Mühendislik! Öğrenimin sırasında en az dört, çoğu öğrenci için sekiz, birçok öğrenci için de 32 hafta ya da daha uzun süreyle mühendis olarak çalışma olanağı için Okan Mühendislik! Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında sürdürülen Ar-Ge projelerinde öğrenciliğin sırasında görev almak için Okan Mühendislik!

Bilgisayar, Yazılım, Elektrik Elektronik, Endüstri, Makine, Mekatronik, Otomotiv, İnşaat, Geomatik, Genetik ve Bio Mühendislik alanlarındaki problemlere, Endüstri 4.0, akıllı nesneler, akıllı çevre gibi güncel yaklaşımları uygulayan en yaratıcı, yenilikçi çözümleri ortaya koyabilmek için Okan Mühendislik!

Her zaman dünya teknolojisinin en öncü bakış açılarını araştırmayı, bulup öğrenmeyi öğrenmiş mühendisler olarak yalnız Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde aranan mühendisler olabilmek için Okan Mühendislik!

Yalnız teknik derslerden ibaret olmayıp girişimcilik gibi, “mutlu yaşam” (happy life) gibi çok farklı alanları kapsayan, etik ve toplumsal sorumluluk kavramlarını hep önde tutan pırıl pırıl bir müfredat ile eğitim görmek için Okan Mühendislik!

Hem mühendis, hem de Okan’lı olmak için Okan Mühendislik!


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hastane Simülasyon Merkeziyle, kendi üniversite hastanesiyle, laboratuvarlarıyla, akademik kadrosuyla, kampüsüyle fark yaratan Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrencilerimiz edindikleri bilgi birikimleri, becerileri, tutum ve davranışları ile mezun olduklarında deneyimli bir sağlık profesyoneli oluyorlar.

Hastane Simülasyon Merkezinde Hemşirelik öğrencilerimiz simüle hastanede akıllı robotlarla tüm uygulamalarını gerçekleştirerek kendi hastanelerine gittiklerinde özgüvenle tedavi ve bakımı gerçekleştiriyorlar. Mezunlarımızın bir bölümü Okan Üniversitesi Hastanesinde çalışıyor. Sağlık Yönetimi öğrencileri hastane otomasyon sistemini öğrenmiş olarak hastane uygulamasına gidiyor ve stajlar dışında bir dönem eğitimlerini hastanede alıyorlar. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerimiz kampüsteki uygulama laboratuvarlarında kazandıkları becerilerini üniversite hastanesinde ve diğer fizyoterapi merkezlerinde kullanma şansı buluyorlar. Beslenme ve Diyetetik Bölümümüzün Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı programı var. Sağlık turizminin hızla geliştiği ülkemizde İngilizce bilen diyetisyenlerimiz fark yaratacaklar. Çocuk Gelişimi Bölümünden mezun olan öğrencilerimizin ilk kez Okan Üniversitesinde açılan yüksek lisans programına devam etme şansları var. Bütün bölümlerde yüksek lisans programı; Sağlık Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik dallarında doktora programları ile güçlü bir akademik yapıya sahip olan Sağlık Bilimleri Fakültesi, sağlık sektörüne yetkin bireyler yetiştirmeye devam ediyor.


Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Günümüz dünyasında, bilginin ve iletişimin önemi daha da artmış olup sanat ve tasarım eğitiminde disiplinler arası yaklaşımlar önem kazanmaya başlamıştır. Sanat ve tasarım disiplinleri, üretim ve eğitim açısından çok boyutlu bir yapılanma içinde yer almaya başlamıştır. Mimarlık alanı teknoloji ve bilimle sanatı bir arada yoğurarak, çevreci yaklaşımlarla ürünlerini verme yolundadır. Bu bağlamda fakültemizin bölümleri disiplinler arası bir anlayış içinde, öğrenci katılımına da üst düzeyde yer vererek eğitim programlarını oluşturmaktadır. Fakültemiz, üniversitemizin modern kampüsünde, yetkin altyapısı, kentin çevresinde merkez olma özelliği ve doğaya açık bir ortamda, eğitirken üretmek felsefesiyle öne çıkan ve alanında fark yaratan ülkemizin en nitelikli sanat, tasarım ve mimarlık eğitimi veren kurumlarındandır. Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda sanat, tasarım ve mimarlık eğitiminde yaratıcı ve gelenekselin yanı sıra çağdaş becerilerle donatılmış öğrenciler yetiştirmek ilkesini benimseyen bir anlayışla kurulmuş olup, Moda Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Sinema TV, Sanat ve Kültür Yönetimi, Görsel İletişim Tasarımı İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümleri’yle eğitimini sürdürmektedir.


Tıp Fakültesi

"Sağlıkta Fark Yaratan Üniversite" sloganı ile yola çıkan Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dünya Sağlık Örgütü'nün 21.yüzyılın 5 yıldızlı hekimler tanımına uygun olarak, hastayı bir birey ,ailenin ve toplumun bir bileşeni olarak bütüncül yaklaşımla ele alarak yüksek nitelikli sağlık hizmeti verebilen, hasta ve yakınları ile iyi bir iletişim kurabilen iyi bir iletişimci olarak yetiştiren, hangi tıbbi teknolojinin hastası ve toplum için yararlı olabileceğini düşünen, toplum ve kurumlar ile uyumlu çalışabilen ve toplum önderi olabilecek şekilde yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kurduğu çağdaş Sağlık Bilimleri Kompleksi'nin laboratuvarlarında ve 700 metrekarelik alana yerleştirilen Simülasyon Merkezi'nde Temel Tıp Bilimlerinin tüm özelliklerini öğrenen öğrenciler daha sonrada bu yıl hizmete giren Okan Üniversitesi Hastanesi'nin modern kliniklerinde hastalar ile bire bir temas ederek hekimlik sanatının tüm inceliklerini deneyimli öğretim üyelerimizden öğrenme fırsatını bulabilmektedirler.

Çok yönlü insan olarak topluma hizmet verecek olan Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri aldıkları nitelikli tıp eğitiminin yanında "Kariyer Yaşam" ve "Happy Life" derslerinin çeşitlilikleri içinde kendi ilgi alanında olanları seçerek bu eğitimlerini renklendirme olanağına kavuşmaktadırlar. Bu yıl yeni açılan Türkçe bölümümüz de ayrı bir fırsat penceresi açmaktadır.


Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

İş Dünyasına en yakın yüksekokul olarak, 12 farklı program ile verdiğimiz dört yıllık eğitim kapsamında öğrencilerimiz, hem teorik hem de pratik deneyimler kazanıyorlar. Alanında uzman, sektörün öncü firmaları ile işbirliklerimiz öğrencilerimizin daha mezun olmadan iş bulmasına olanak tanıyor. Öğrencilerimizin YGS puanlarıyla tercih yapabilmesi ve aynı zamanda 4 yıllık lisans diploması alabilmesi yüksekokulumuzu pozitif ayrıştırıyor. Türkiye’nin en iyi mutfağına sahip Gastronomi bölümümüz başta olmak üzere, Havacılık Yönetimi, Pilotaj, Turizm ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Spor Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Yeni Medya, Bankacılık Sigortacılık, Muhasebe ve Denetim ile Lojistik ve Taşımacılık bölümlerimizde öğrencilerimizi sektör ile birlikte yetiştiriyoruz. “Çift Anadal ve Yan Dal” imkânı ile öğrencilerimizin aynı anda kendini farklı bölümlerde farklılaştırabilmelerine imkân veriyoruz. Tüm yüksekokul bölümlerinde uygulanan markalı dersler ile sektör lideri şirketlerin, öğrencilerimizi yetiştirmelerine imkân sağlarken, staj ve CO-OP işbirliklerimiz ile öğrencilerimizin okurken iş edinmelerini teşvik ediyoruz. Yaratıcı, özgüveni yüksek, kültürlü iletişim becerileri gelişmiş, değişime ayak uydurabilen, geliştirdiği projeler ile hem öğrencisini hem de akademik kadrosunu dinamik tutan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, alanında uzman olarak konumlanmak isteyen adaylarını bekliyor.


Meslek Yüksekokulu

Türk ve Dünya iş hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli, özgüveni yüksek, sorgulayan ve kendini güncelleyen bir girişimci birey olabilmek için İstanbul’un her iki yakasında, öğrencilere sevgi ve anlayışla yaklaşan akademisyenlerden ve sektör tecrübesi yüksek olan hocalardan alacağınız kaliteli öğrenim ve iş başı eğitim (staj) ile sahip olacağınız deneyimle iş hayatınıza başlayarak fark yaratabilirsiniz.

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakalarında ister Türkçe ister İngilizce, normal öğretim veya ikinci öğretim olarak 30’dan fazla programda ana dal ve istediğiniz herhangi bir programda yan dal yapma imkânınız bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak katılacağınız dans, tiyatro ve spor gibi sosyal aktiviteler ile çağdaş bir ortamda kendinizi geliştirerek kurumsal işletmelerin aradığı güçlü özgeçmişler hazırlayabilirsiniz.

Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu sadece iş hayatı için fark yaratan bir okul değil aynı zamanda ücretsiz DGS kursu avantajı ile lisans eğitimini tamamlamak isteyen ve akademik kariyer hedefleyen öğrencilerin de hayallerini gerçekleştiren bir üniversitedir.

Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu aldığınız eğitim, öğretim, iş etiği ve diploma ile her zaman gurur duyacağınız bir yuvadır.


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık hizmetleri tüm dünya da olduğu gibi Türkiye’de de gelişiyor. Kamu alımlarına da baktığımızda büyük ölçüde sağlık alanlarından mezunlar tercih edildiğini görüyoruz. Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 18 farklı programla, iki farklı kampüste hem normal hem de ikinci öğretim ile sizleri sağlık sektörüne hazırlıyor. İstanbul’da 60’ın üzerinde anlaşmalı hastane ile staj ve uygulamalarını gerçekleştiren Okan SHMYO, alanında uzman çok sayıda hoca ile hem teorik hem pratik eğitimini sürdürüyor. Okan SHMYO Tuzla kampüsünde Türkiye’de sadece 3 üniversitede var olan tam donanımlı Simülasyon Merkezinin yanı sıra, her iki kampüste bulunan optisyenlik, ambulans, elektronörofizyoloji, odyometri gibi laboratuvar donanımları ile de dikkat çekiyor. Yeni açılan Okan Üniversitesi Hastanesinde de öğrencilerimiz staj ve uygulama imkanı bulurken, mezunlarımızdan bazıları kendi hastanemizde, bazıları özel hastanelerde bazıları da KPSS ile yerleşerek kamu hastanelerinde görev alıyorlar.