OKAN ÜNİVERSİTESİ Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirin projeyi değerlendirdi.

Üniversite sınavında başarılı olmanın sıra ve puanlarla ölçüldüğü, kazanmakla başarmanın aynı sayıldığı bir ortamda sınavlara hazırlanan gençlerimiz kendilerini tanımadan tercihte bulunuyorlar. Gençler, Üniversite eğitimi sırasında ya da mezun olduktan sonra kendilerini ait hissetmedikleri bir alanın içinde buluyorlar.

Her yıl iki milyonun üzerinde genç insanın üniversite sınavlarına girdiği ülkemizde, bu sayının yüzde otuzu hali hazırda bir üniversitede okuyan ya da mezun adaylardan oluşuyor. Kazandığı halde kendini başarılı bulmayan yüz binlerce genç insandan bahsediyoruz. İlgi ve yeteneklerinin farkında olmadan, yönelimlerini tartışmadan üniversite tercihinde bulunmak para, zaman ve emek kaybıyla sonuçlanıyor. Tüm bunlardan önemlisi, sevmediği, ilgilenmediği alanlarda eğitim alan, yaptığı işi sevmeyen ve kendini o işe ait hissetmeyen mutsuz insanlardan oluşan bir toplum meydana geliyor. Buradan hareketle, Okan Üniversitesi olarak adayların doğru tercihlerde bulunmasını sağlayacak bir dizi çalışma yapıyoruz.

Okan Üniversitesi Aday İlişikleri Müdürlüğü olarak eğitim uzmanlarından, rehber öğretmenlerden ve psikologlardan oluşan bir kadroyla aday öğrencilere mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu hizmeti verirken gördük ki en önemli eksiklerden biri, adayların istek, beklenti, yetenek ve yönelimleri konusunda farkındalık sağlayabilmeleri için ciddi bir desteğe ihtiyaçları var. Bu desteği sağlayabilmenin en önemli aracı da güvenilirliği yüksek bir mesleki yönelim envanteri. Bu envanterin, bireylerin kişilik özelliklerini, imkân ve potansiyellerini, özel ve sosyal yaşamlarında bunları nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, yetkinliklerini, motivasyon kaynaklarını, rahat ve stres durumlarında nasıl davrandıklarını gösteren analitik bir raporlama sistemine sahip olması gerekiyordu. Ülkemizin gerçekleriyle örtüşmesi de ayrıca önem taşıyordu. Araştırmalarımız bizi

CharacterIX kişilik envanterine götürdü.

CharacterIX enneagram metodolojisi üzerine inşa edilen yeni nesil bir kişilik envanteridir. Akıllı çalışan algoritması ile kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarının arkasında yatan nedenleri ve sahip oldukları yetkinlikleri en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusunda analiz ve değerlendirme yaparak çözümleyici sonuçlar sunuyor. Okan Üniversitesi ve CharacterIX iş birliği sayesinde yüz binlerce genç insanın mesleki yönelimleri hakkında farkındalığa ulaşmalarını sağlayarak çok önemli bir misyonu yerine getireceğimize inanıyoruz.

Servet Gülsün Şirin
OKAN ÜNİVERSİTESİ
Aday İlişkileri Müdürü